Bộ Y tế ra quy định mới về hóa trị, xạ trị ban ngày

Điều trị ban ngày tại BV K cơ sở Tân Triều (Ảnh: Thùy Linh)
Điều trị ban ngày tại BV K cơ sở Tân Triều (Ảnh: Thùy Linh)
Điều trị ban ngày tại BV K cơ sở Tân Triều (Ảnh: Thùy Linh)