Tầm soát ung thư đại trực tràng miễn phí cho 15 nghìn người

Hình ảnh nội soi đại trực tràng (Ảnh: BSCC).
Hình ảnh nội soi đại trực tràng (Ảnh: BSCC).
Hình ảnh nội soi đại trực tràng (Ảnh: BSCC).