Nguy kịch vì sốc nhiệt sau khi đi gặt lúa

Bệnh nhân Cao Văn K. nguy kịch, tiên lượng xấu được người nhà xin về.
Bệnh nhân Cao Văn K. nguy kịch, tiên lượng xấu được người nhà xin về.
Bệnh nhân Cao Văn K. nguy kịch, tiên lượng xấu được người nhà xin về.