Cụ bà đột tử nghi do nắng nóng

Xe cứu thương đến kịp thời nhưng cụ bà đã không qua khỏi.
Xe cứu thương đến kịp thời nhưng cụ bà đã không qua khỏi.
Xe cứu thương đến kịp thời nhưng cụ bà đã không qua khỏi.