Người nhà tố bệnh viện làm việc chậm trễ khiến thai nhi 41 tuần tử vong trong bụng mẹ

Người nhà bệnh nhân đau đớn chờ đợi câu trả lời từ BV
Người nhà bệnh nhân đau đớn chờ đợi câu trả lời từ BV
Người nhà bệnh nhân đau đớn chờ đợi câu trả lời từ BV