Người mẹ Ba Lan sinh 6 được tổng thống chúc mừng

Đây là ca sinh 6 đầu tiên ở Ba Lan. Ảnh: Picwe.
Đây là ca sinh 6 đầu tiên ở Ba Lan. Ảnh: Picwe.
Đây là ca sinh 6 đầu tiên ở Ba Lan. Ảnh: Picwe.
Lên top