Người đàn ông phải nhập viện vì dùng cọng cỏ “câu” sỏi niệu

Hình ảnh dị vật trong đường tiểu của bệnh nhân (ảnh BV)
Hình ảnh dị vật trong đường tiểu của bệnh nhân (ảnh BV)