Người đàn ông 49 tuổi hiến máu 61 lần

Chân dung anh Trần Nguyên Dũng- người hiến máu 61 lần (Ảnh: Thùy Linh)
Chân dung anh Trần Nguyên Dũng- người hiến máu 61 lần (Ảnh: Thùy Linh)
Chân dung anh Trần Nguyên Dũng- người hiến máu 61 lần (Ảnh: Thùy Linh)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM