Gần 1.000 bạn trẻ tham gia Ngày hội hiến máu - Sắc màu Hành trình Đỏ 2017

GS.TS AHLĐ Nguyễn Anh Trí tham gia hiến máu tại Sắc màu Hành trình Đỏ năm nay. Ảnh: L.Đ
GS.TS AHLĐ Nguyễn Anh Trí tham gia hiến máu tại Sắc màu Hành trình Đỏ năm nay. Ảnh: L.Đ
GS.TS AHLĐ Nguyễn Anh Trí tham gia hiến máu tại Sắc màu Hành trình Đỏ năm nay. Ảnh: L.Đ