Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ngày 18.2, 30 nghìn người tham dự Lễ hội Xuân hồng 2017

Các bác sỹ viện E tham dự ngày hội hiến máu “Blouse trắng vì người bệnh cần máu”
Các bác sỹ viện E tham dự ngày hội hiến máu “Blouse trắng vì người bệnh cần máu”