Mùa mưa - cẩn trọng với rắn độc

Rắn cạp nia cắn thường để lại dấu răng rất nhỏ, phải tìm kỹ mới thấy. Ảnh: K.Q
Rắn cạp nia cắn thường để lại dấu răng rất nhỏ, phải tìm kỹ mới thấy. Ảnh: K.Q