Một vòng bệnh viện: Đeo nhẫn cho 'cậu nhỏ' rồi... nhập viện cấp cứu