Một phụ nữ có nguy cơ bị mù do tiêm chất làm đầy vào mũi

Một trường hợp khác tiêm Filler khiến mũi hỏng, ảnh Hà Lê
Một trường hợp khác tiêm Filler khiến mũi hỏng, ảnh Hà Lê
Một trường hợp khác tiêm Filler khiến mũi hỏng, ảnh Hà Lê