Kỳ tích cứu sống bệnh nhân ngưng tim ngoại viện do điện giật

Lên top