Hi hữu: Thai nhi nặng 3,1kg nằm ngoài tử cung

Sản phụ Huệ sau khi được phẫu thuật thành công. Ảnh: LM
Sản phụ Huệ sau khi được phẫu thuật thành công. Ảnh: LM
Sản phụ Huệ sau khi được phẫu thuật thành công. Ảnh: LM