Hanwha Life Việt Nam tặng hơn 9.500 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo

Đại diện Hanwha Life Việt Nam trao tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM.
Đại diện Hanwha Life Việt Nam trao tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM.
Đại diện Hanwha Life Việt Nam trao tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM.