Hà Nội: Sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng, chưa được kiểm soát