Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hà Nội: Khánh thành bệnh viện mô hình khách sạn