Giáo sư Mỹ cảnh báo trẻ bị chấn thương mắt trầm trọng vì bị bạo hành

GS Bruce Moore khám mắt cho trẻ em và trao đổi với phụ huynh (Ảnh: PV)
GS Bruce Moore khám mắt cho trẻ em và trao đổi với phụ huynh (Ảnh: PV)
GS Bruce Moore khám mắt cho trẻ em và trao đổi với phụ huynh (Ảnh: PV)