Rơi nước mắt với 6 giờ chạy đua mang quả tim từ Hà Nội vào Sài Gòn để ghép

Việc vận chuyển quả tim vượt hàng nghìn cây số từ Hà Nội vào Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM là một hành trình chạy đua từng phút với thời gian. Ảnh: Huân Cao
Việc vận chuyển quả tim vượt hàng nghìn cây số từ Hà Nội vào Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM là một hành trình chạy đua từng phút với thời gian. Ảnh: Huân Cao
Việc vận chuyển quả tim vượt hàng nghìn cây số từ Hà Nội vào Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM là một hành trình chạy đua từng phút với thời gian. Ảnh: Huân Cao
Lên top