Cơ hội hồi sinh cho bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối

Bệnh nhân Vi Thị Tân sau ca cấy ghép tim nhân tạo thành công
Bệnh nhân Vi Thị Tân sau ca cấy ghép tim nhân tạo thành công
Bệnh nhân Vi Thị Tân sau ca cấy ghép tim nhân tạo thành công
Lên top