Điều gì sẽ xảy ra khi uống nước ép bắp cải với chanh?