Đà Nẵng vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm sau mưa lũ

Sau mưa lớn, ngập úng Đà Nẵng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường
Sau mưa lớn, ngập úng Đà Nẵng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường
Sau mưa lớn, ngập úng Đà Nẵng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top