Cụ ông sống chung với chân nhang 2cm trong lỗ rò tai

BS Thái Hữu Dũng khám cho bệnh nhân (ảnh K.Q)
BS Thái Hữu Dũng khám cho bệnh nhân (ảnh K.Q)