Có thêm Luật phòng chống tác hại của rượu bia - nên hay không?

Các đại biểu phát biểu tại buổi tọa đàm (Ảnh: TLinh)
Các đại biểu phát biểu tại buổi tọa đàm (Ảnh: TLinh)
Các đại biểu phát biểu tại buổi tọa đàm (Ảnh: TLinh)