Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Cơ hội tái đầu tư

Người khám chữa bệnh tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương TPHCM (ảnh M.P)
Người khám chữa bệnh tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương TPHCM (ảnh M.P)