Chạy thận nhân tạo miễn phí tại bệnh viện quận

Bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Quận Gò Vấp (ảnh K.Q)
Bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Quận Gò Vấp (ảnh K.Q)
Bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Quận Gò Vấp (ảnh K.Q)