Chào đón công dân đầu tiên năm 2019 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

TS Trần Danh Cường - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương tận tay đón bé sơ sinh chào đời đầu tiên của năm 2019 tại bệnh viện.
TS Trần Danh Cường - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương tận tay đón bé sơ sinh chào đời đầu tiên của năm 2019 tại bệnh viện.
TS Trần Danh Cường - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương tận tay đón bé sơ sinh chào đời đầu tiên của năm 2019 tại bệnh viện.
Lên top