Bốn năm khám thị lực, một ngày phát hiện u tuyến yên

Một ca phẫu thuật u tuyến yên.
Một ca phẫu thuật u tuyến yên.
Một ca phẫu thuật u tuyến yên.