Mua thêm máy chạy thận cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình

Bệnh nhân chạy thận được chuyển xuống Hà Nội, hiện sức khoẻ ổn định và chuyển sang chế độ lọc máu chu kỳ. Ảnh: PV
Bệnh nhân chạy thận được chuyển xuống Hà Nội, hiện sức khoẻ ổn định và chuyển sang chế độ lọc máu chu kỳ. Ảnh: PV
Bệnh nhân chạy thận được chuyển xuống Hà Nội, hiện sức khoẻ ổn định và chuyển sang chế độ lọc máu chu kỳ. Ảnh: PV