Bộ Y tế yêu cầu truy cứu trách nhiệm người hành hung sinh viên trường y

Sinh viên Phạm Lê Tùng (Ảnh: Thùy Hương)
Sinh viên Phạm Lê Tùng (Ảnh: Thùy Hương)
Sinh viên Phạm Lê Tùng (Ảnh: Thùy Hương)