Sinh viên trường y bị người nhà bệnh nhân tát liên tiếp vào mặt