Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sinh viên trường y bị người nhà bệnh nhân tát liên tiếp vào mặt