Bộ Y tế: Không để xảy ra "bão" dịch bệnh sau bão số 10

Hình ảnh tan hoang sau bão số 10 (Ảnh: Quang Đại)
Hình ảnh tan hoang sau bão số 10 (Ảnh: Quang Đại)