Bộ Y tế ban hành gói dịch vụ y tế cơ bản, giảm chi tiền túi cho người dân

Ông Lê Thành Công- Phó Vụ trưởng Vụ KHTC, Bộ Y tế phát biểu tại cuộc họp báo (Ảnh: Thùy Linh)
Ông Lê Thành Công- Phó Vụ trưởng Vụ KHTC, Bộ Y tế phát biểu tại cuộc họp báo (Ảnh: Thùy Linh)