Giải quyết vướng mắc khám - chữa bệnh Bảo hiểm y tế:

Cơ quan bảo hiểm, y tế, người dân - bao giờ đồng thuận?

9 tháng đầu năm 2017 cho thấy có sự gia tăng lượt khám bệnh bất thường, nhiều cơ sở y tế tránh vượt trần bằng chia nhỏ ngày điều trị. Ảnh: HẢI NGUYỄN
9 tháng đầu năm 2017 cho thấy có sự gia tăng lượt khám bệnh bất thường, nhiều cơ sở y tế tránh vượt trần bằng chia nhỏ ngày điều trị. Ảnh: HẢI NGUYỄN
9 tháng đầu năm 2017 cho thấy có sự gia tăng lượt khám bệnh bất thường, nhiều cơ sở y tế tránh vượt trần bằng chia nhỏ ngày điều trị. Ảnh: HẢI NGUYỄN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top