Bộ trưởng Y tế đề nghị Bộ Công an gấp rút phối hợp đảm bảo an ninh bệnh viện

Côn đồ hành hung bác sỹ (Ảnh tư liệu)
Côn đồ hành hung bác sỹ (Ảnh tư liệu)
Côn đồ hành hung bác sỹ (Ảnh tư liệu)