Bộ Y tế yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm đối tượng hành hung bác sỹ

Người nhà hành hung khiến bác sĩ bất tỉnh, chảy nhiều máu. (Ảnh: BVCC)
Người nhà hành hung khiến bác sĩ bất tỉnh, chảy nhiều máu. (Ảnh: BVCC)
Người nhà hành hung khiến bác sĩ bất tỉnh, chảy nhiều máu. (Ảnh: BVCC)