Bệnh viện và gia đình nạn nhân vụ chạy thận chưa tìm được tiếng nói chung

Các gia đình nạn nhân đối thoại với BV đa khoa tỉnh Hoà Bình. Ảnh: DT
Các gia đình nạn nhân đối thoại với BV đa khoa tỉnh Hoà Bình. Ảnh: DT