Bệnh lạ ở Bắc Kạn: Bước đầu xác định là rối loạn phân ly

Ông Nông Văn Chí, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn, thăm hỏi các em có biểu hiện bệnh lạ cùng gia đình.
Ông Nông Văn Chí, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn, thăm hỏi các em có biểu hiện bệnh lạ cùng gia đình.
Ông Nông Văn Chí, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn, thăm hỏi các em có biểu hiện bệnh lạ cùng gia đình.