Bệnh lạ ở tỉnh Bắc Kạn: Nhiều khả năng do yếu tố tâm lý

Bác sĩ kiểm tra sức khoẻ cho các bệnh nhân có biểu hiện lạ
Bác sĩ kiểm tra sức khoẻ cho các bệnh nhân có biểu hiện lạ