Bảo vệ Bệnh viện K đánh người nhà bệnh nhân chấn thương

Bệnh viện K cơ sở Tân Triều - nơi xảy ra sự việc đáng tiếc
Bệnh viện K cơ sở Tân Triều - nơi xảy ra sự việc đáng tiếc
Bệnh viện K cơ sở Tân Triều - nơi xảy ra sự việc đáng tiếc

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM