Bác sĩ nha khoa đầu tiên Việt Nam đạt danh hiệu danh giá của thế giới

BS Nguyễn Phú Hoà (bên phải) là BS nha khoa đầu tiên của Việt Nam nhận danh hiệu danh giá của quốc tế (Ảnh: TL)
BS Nguyễn Phú Hoà (bên phải) là BS nha khoa đầu tiên của Việt Nam nhận danh hiệu danh giá của quốc tế (Ảnh: TL)
BS Nguyễn Phú Hoà (bên phải) là BS nha khoa đầu tiên của Việt Nam nhận danh hiệu danh giá của quốc tế (Ảnh: TL)