73% các trường hợp tử vong hằng năm là do bệnh không lây nhiễm