Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

73% các trường hợp tử vong hằng năm là do bệnh không lây nhiễm