Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

500 người dân Quảng Nam được khám bệnh và nhận quà sau lũ lụt