45 Đội cơ động phản ứng nhanh phòng chống dịch nCoV vừa thành lập làm gì?

45 đội cơ động phòng chống dịch đã được thành lập. Ảnh minh họa
45 đội cơ động phòng chống dịch đã được thành lập. Ảnh minh họa
45 đội cơ động phòng chống dịch đã được thành lập. Ảnh minh họa
Lên top