Việt Nam thiếu trầm trọng bộ thử xét nghiệm nCoV, phải chủ động sản xuất

Giáo sư Kính phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thùy Linh
Giáo sư Kính phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thùy Linh
Giáo sư Kính phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thùy Linh
Lên top