4 tỉnh thành sẽ sử dụng vắc xin 5 trong 1 mới từ tháng 6