Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vụ phó 26 tuổi và câu chuyện hiền tài