Tự tay giết chết thương hiệu của mình

Khăn lụa của Khaisilk thực chất là hàng "Made in China".
Khăn lụa của Khaisilk thực chất là hàng "Made in China".