Trân trọng lòng vị tha của thầy giáo Khánh

Trường THCS Trần Huỳnh - nơi xảy ra sự việc phụ huynh mắng giáo viên vì con mình bị mất một quần.
Trường THCS Trần Huỳnh - nơi xảy ra sự việc phụ huynh mắng giáo viên vì con mình bị mất một quần.
Trường THCS Trần Huỳnh - nơi xảy ra sự việc phụ huynh mắng giáo viên vì con mình bị mất một quần.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top